Slider Offer Banner
Produse Noi
Serviciile noastre
Transport Gratuit
Transport gratuit la comenzile a caror valoare depaseste 500 RON TVA inclus, in aria de acoperire FAN Courier si Urgent Cargus.
Garantie
Garantie 1 an de zile. Ne ocupam personal de reparatiile realizate in termenul garantiei.
Suport
Aveti o intrebare sau o problema? Ne puteti contacta prin telefon la numarul 0728978392 sau prin adresa de e-mail popcat.instal @gmail.com.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

     

1.     CINE SUNTEM?

      

 S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L. este proprietarul și administratorului magazinului online www.pop-cat.ro , a subdomeniilor acestuia și a paginilor concepute, site-urile afiliate(www.facebook.com, www.olx.ro și altele), prin intermediul cărora utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L. 

Potrivit dispozițiilor legale, S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L.  are calitatea de operator de date cu caracter personal și respectă confidențialitatea datelor utilizatorilor website-ului, în calitate de persoane vizate.

Datele de identificare ale operatorului de date cu caracter personal S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L. sunt următoarele:

·       Denumirea: S.C.POPCAT-INSTAL S.R.L.

·       Sediul  social: STR. STRAUBING NR. 208, COD POȘTAL 240643,localitatea RÂMNICU VÂLCEA, JUD. VÂLCEA

·       Cod unic de înregistrare: RO41227320

·       Nr. Reg. Comertului: 38/781/2019

·       EUID: ROONRC.J38/781/2019

·       Cont bancar deschis: RO86BACX0000001857593001  (cont în RON).

·       Cod SWIFT: BACXROBU

·       Titular cont: S.C.POPCAT-INSTAL S.R.L.

·       Administrator: Popescu Gratiela Maria , Popescu Octavian

·       Adresa de e-mail: contact@pop-cat.ro

·       Telefon: 0728978392

POPCAT este denumirea comercială a S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L.

Pentru a asigura respectarea drepturilor voastre, ca utilizatori ai website-ului („Utilizatori”),pentru protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 679/2016 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul” sau „GDPR”).

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate („Prelucrarea datelor cu caracter personal”), Termenii și Condițiile și Politica privind fișierele tip Cookie, întrucât relația dintre Utilizatori și   S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L. este guvernată de aceste documente, precum și de dispoziții legale adoptate la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene, privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul   (UE) 679 /2016,   S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L. va administra datele personale ,în condiții de siguranță și numai pentru scopurile și temeiurile specificate.

S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L. ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului vostru la protecția datelor cu caracter personal, iar Politica de Confidențialitate reprezintă notificarea stabilită de art. 13 și art. 14 din Regulament, prin care explicăm de ce colectăm datele voastre cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile voastre în legătură cu această colectare de date.

    

Semnificația termenilor folosiți

·       Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal - o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

·       Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile) - datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

·       Colaboratori - persoane fizice sau juridice care au încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii clienților noștri.

·       Date cu caracter personal -orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație.

·       Operator - persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) ş̦i cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine, în primul, rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

·       Persoană împuternicită - orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţ̦ii operatorului.

·       Persoană vizată - persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

·       Prelucrare a datelor cu caracter personal - orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

·       Stat terț - un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

    

Principii de prelucrare a datelor

Protecția informațiilor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

·       Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

·       Colectarea datelor în scopuri determinate, explicite și legitime

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

·       Reducerea la minimum a datelor

Prelucrăm strict datele de care avem nevoie și nu colectăm date în exces.

·       Exactitatea și actualizarea datelor

Vă oferim controlul pentru a putea corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie mereu actualizate.

·       Limitări legate de stocare

Prelucrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial. Ulterior datele cu caracter personal sunt distruse sau anonimate complet.

·       Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale.

Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nici o aplicație și nici o conexiune la internet nu este complet sigură.

În măsura în care aveți întrebări sau solicitări, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail  contact@pop-cat.ro

    

2.     CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE ÎN CARE MAGAZINUL www.pop-cat.ro PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

   

S.C. POPCAT-INSTAL S.R.L.  va prelucra datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

·       pentru comunicarea cu dumneavoastră și pentru a vă răspunde întrebărilor și solicitărilor;

·       pentru procesarea și executarea comenzilor, facturarea produselor achiziționate, soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate;

·       pentru a oferi și îmbunătăți produsele pe care le oferim și specificațiile web-site-ului – vă rugăm să studiați și Politica privind fișierele tip Cookie;

·       pentru a identifica sau a remedia probleme tehnice;

·       pentru conformarea cu legislația aplicabilă;

·       pentru prevenirea fraudelor și apărarea împotriva atacurilor cibernetice;

·       pentru marketing direct, monitorizarea traficului pe website și a istoricului accesărilor acestuia (doar dacă ne oferiți consimțământul vostru prealabil și totodată aveți dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia);

   

Crearea de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal, pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. În alte cuvinte, crearea de profiluri înseamnă colectarea de informații despre o persoană și evaluarea caracteristicilor acesteia sau a tiparelor de comportament pentru a o plasa într-o anumită categorie în scopul analizei și/sau prezicerii intereselor și comportamentului persoanei respective.

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri), care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

   

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor sunt următoarele:

   

a)   executarea contractului de vânzare dintre POPCAT și dumneavoastră sau realizarea demersurilor și operațiunilor prealabile încheierii contractului;

b)   în temeiul consimțământului dumneavoastră pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Prelucrarea datelor în temeiul consimțământului dumneavoastră se va realiza numai pentru scopurile pentru care v-ați dat consimțământul și aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și celelalte drepturi prevăzute în această Politică de Confidențialitate.
Pentru evitarea oricărui dubiu, consimțământul dumneavoastră exprimat pentru încheierea contractului de vânzare cu POPCAT (care se încheie la momentul confirmării comenzii de către  POPCAT) este diferit de consimțământul dat pentru prelucrarea datelor în scopul de marketing sau alte scopuri, expres prevăzute.

c)   prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale impusă în sarcina POPCAT , de exemplu, în următoarele domenii: 

  • arhivarea documentelor și informațiilor;
  • ținerea și organizarea contabilității, obligații fiscale;
  • raportare și informare către autorități și/sau instituții sau alte organisme publice și alte obligații;

d)   conformare cu orice dispoziții legale aplicabile  S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L.

e)   prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim al– S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L.,  în următoarele scopuri:

f)   exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L.

g)   asigurarea funcționalității website-ului și unei experiențe cât mai bune a utilizatorilor, inclusiv prevenirea fraudelor, asigurarea securității website-ului, identificarea activităților infracționale sau  altor deficiente.
S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L.    nu va prelucra datele voastre în acest scop,dacă drepturile și interesele voastre legitime prevalează asupra interesului legitim al S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L.

h)   prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale voastre sau ale altei persoane.

    

3.     CARE SUNT DATELE PERSONALE PE CARE LE VOM PRELUCRA?

  

S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L. realizează următoarele operațiuni de prelucrare a datelor: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și transmiterea către terți.

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt cele obținute de la dumneavoastră direct, prin intermediul fișierelor tip Cookie .

Majoritatea informațiilor sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme).

Veți putea furniza datele dumneavoastră personale:

      i.          atunci când creați un cont de utilizator pe web-site:

·       date pe care le prelucrăm: e-mail sau nume de utilizator, număr de telefon și alte informații.

·       cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site).

·       scop: furnizarea unui cont dedicat utilizatorului, menținerea contului, posibilitatea de a crea un coș de cumpărături, permiterea plasării comenzilor, ca operațiuni prealabile încheierii contractului de vânzare cu magazinul online.

·       temei: realizarea demersurilor și operațiunilor prealabile încheierii contractului, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;

·       durata de stocare : până la data la care veți șterge contul de utilizator sau  S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L. va șterge contul de utilizator pentru motive justificate, conform Termenilor și Condițiilor sau pe perioada impusă de lege.

Atunci când interacționați cu noi pe rețelele de socializare (prin acțiuni denumite like, share, comentarii, recenzii și alte acțiuni similare), vom avea în mod inevitabil acces la informații despre dvs., în special date pe care le-ați făcut publice pe profilul dvs. de social media.

Nu sunteți obligați să furnizați aceste date, însă dacă nu furnizați aceste date, POPCAT nu va putea să permită funcționalitățile unui cont de utilizator pe website, să realizeze demersurile și operațiunile prealabile încheierii contractului.

 Cu toate acestea, veți putea să plasați o comandă prin intermediul altor modalități de comunicare: telefon sau e-mail, caz în care se va aplica lit. (ii) de mai jos.

Website-ul va putea fi utilizat și dacă Utilizatorul decide să nu creeze un cont de utilizator prin furnizarea datelor personale, însă anumite date pot fi colectate prin intermediul cookies – a se vedea Politica privind Cookies.

    ii.          atunci când faceți o comandă de produse: fie prin contul de pe Website, fie în altă modalitate de comunicare cu POPCAT  – (telefon):

·       date pe care le prelucrăm: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, detaliile de facturare, metoda de plată, datele cardului bancar, alte detalii necesare pentru plată;

·       scop: procesarea și executarea comenzilor, facturarea produselor achiziționate, soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate;

·       temei: executarea contractului de vânzare dintre POPCAT   și voi sau realizarea demersurilor și operațiunilor prealabile încheierii contractului, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;

·       transfer către destinatari: în scopul executării contractului cu dvs.– vom dezvălui datele dvs. următorilor destinatari: partenerii și subcontractanții noștri, furnizorii de servicii, precum producători, distribuitori, societăți de curierat, societăți care oferă servicii în domeniu IT, securitate, societăți care facilitează plățile în spațiul virtual și alți profesioniști;

 iii.          atunci când ne contactați prin intermediul formularului de contact de pe Website sau în altă modalitate ( telefon sau e-mail):

·       date pe care le prelucrăm: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date pe care ni le furnizați dvs. direct;

·       scop: comunicarea cu dvs. și soluționarea cererilor/reclamațiilor formulate;

·       temei: interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Interesul legitim  POPCAT pentru prelucrarea acestor date rezultă din interesul de a soluționa cererile/reclamațiile voastre și, astfel, de a asigura și de a crește gradul de satisfacție a clienților.

·       transfer către destinatari: după cum va fi cazul, vom transmite datele către: partenerii noștri (în calitate de persoane împuternicite), conform punctului 5 de mai jos, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Poliție, Parchet  și alte instituții,  în scopul menționat mai sus;

Nu sunteți obligați să furnizați aceste date, însă dacă nu furnizați aceste date , POPCAT nu va putea să soluționeze cererile și reclamațiile voastre

Atunci când navigați pe Web-site vor fi prelucrate anumite date prin intermediul Cookies – vă rugăm să citiți Politica privind Cookies.

În funcție de tipurile de Cookies, poate fi necesar sau nu consimțământul dvs.– vă rugăm să studiați Politica privind Cookies.

Pentru utilizarea cookies care necesită consimțământul, în cazul în care nu vă exprimați acest consimțământ, acele cookies nu vor fi folosite, fără consecințe negative în ceea ce vă privește.

Aspecte de urmărit :

·       date pe care le prelucrăm prin intermediul cookies în temeiul consimțământului dvs. sunt următoarele: adresa IP, date de localizare geografică, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe Website;

·       scop: luarea unor decizii automate, marketing direct, monitorizarea traficului pe Website și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru Utilizator;

·       temei: consimțământul dvs., conform articolului 6 alin. 1 lit. a) din GDPR;

·       transfer către destinatari: nu vom transfera aceste date;

·       durata de stocare: vă rugăm să studiați Politica privind Cookies.

  POPCAT va prelucra datele în scopurile și în temeiurile în care au fost colectate.

Cu toate acestea, pot exista situații în care anumite date să fie prelucrate pe baza altor temeiuri decât cele menționate mai sus (spre exemplu, numele și prenumele vor fi prelucrate pentru îndeplinirea obligației legale a   POPCAT de ținere a contabilității), astfel cum este prevăzut în prezenta Politică de Confidențialitate.

           POPCAT nu va prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, adică date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

4.     ÎN CE CONDIȚII  VOM PRELUCRA DATELE PERSONALE ALE COPIILOR?

  

În ceea ce privește produsele afișate pe Website destinate copiilor, atunci când POPCAT    prelucrează datele în temeiul consimțământului copilului,  POPCAT va prelucra datele  cu caracter personal ale sale, numai dacă  acesta are cel puțin vârsta de 16 ani.

În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.pop-cat.ro , vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului,în scopurile specificate.

     

5.    ÎN CE CONDIȚII VOR FI TRANSFERATE DATELE DVS. PERSONALE?

    

În funcție de fiecare caz în parte, POPCAT  va putea transfera datele voastre personale,în următoarele condiții:

1.     Transfer în Spațiul Economic European

·       în interesul vostru, în scopul executării contractului cu dvs.– vom dezvălui datele dvs. următorilor destinatari: partenerii și subcontractanții noștri, furnizorii de servicii, precum producători, distribuitori, societăți de curierat, societăți de marketing, societăți care asigură servicii informatice, de securitate, sau intermediază plăți;

·       dacă POPCAT are obligații legale în acest sens – spre exemplu, putem divulga date către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și alte autorități/ instituții care ni le solicită;

·       în scopul exercitării sau apărării drepturilor și intereselor noastre legitime – spre exemplu, putem divulga date către avocați, contabili, experți si alți profesioniști;

·       ați consimțit să facem acest lucru (dacă este cazul).

2.    Transfer către țări terțe

Datele dvs. pot fi transferate în țări terțe ale partenerilor noștri, transferul de date fiind necesar pentru executarea contractului de vânzare dintre  POPCAT și clienții săi .

Partenerii  pot fi  producători, distribuitori, societăți de curierat.

 Acești parteneri au sedii în diverse state.

 POPCAT se asigură că toți partenerii săi sunt supuși obligațiilor de securitate și confidențialitate.

 POPCAT pune în aplicare mijloacele pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. și asigură faptul că acest transfer respectă cadrul legal: transferul către o țară care oferă un nivel suficient de protecție, semnarea clauzelor contractuale emise de Comisia Europeană sau orice alt mijloc adecvat pentru a garanta un nivel suficient de protecție.

De fiecare dată când vom transfera datele dvs. personale în afara SEE, ne vom asigura că există un nivel de protecția similar prin unul din următoarele mecanisme de salvgardare:

·       vom transfera datele dvs. personale, către țări unde s-a demonstrat, de către Comisia Europeană,că furnizează un nivel adecvat de siguranță pentru datele personale. Pentru mai multe detalii, dați click aici

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

·       când apelăm la anumiți furnizori de servicii, vom putea folosi anumite modele de contracte furnizate și aprobate de Comisia Europeană ,care oferă datelor personale aceeași protecție pe care o au în Europa. Pentru mai multe detalii, dați click aici

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@pop-cat.ro dacă doriți mai multe informații despre mecanismul specific folosit de noi atunci când transferăm datele tale personale în afara SEE.

      

6.    PE CE PERIOADĂ VOR FI PRELUCRATE ȘI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Perioada de stocare

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor explicate în această politică, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultimei forme de  interacțiune cu noi. 

Categoriile de date cu caracter personal

Perioada de stocare

Adresă de e-mail /Conținutul mesajelor

5 ani de la ultima formă de interacționare cu noi

Datele necesare facturării (i.e. adresa, numele clientului, numele delegatului)

10 ani conform legislației aplicabile

Alte date cu caracter personal

5 ani

   

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopul de a realiza o cercetare statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, respectând astfel dispozițiile legale.

Tabelul vă arată perioada de stocare pentru diferite categorii de înregistrări.

Pe scurt, vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe impuse de dispozițiile normative.

   

7.    CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

  

Vom respecta drepturile dvs. și vom acționa cu promptitudine și în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale.

Aceste drepturi sunt, cu excepția cazului în care legea prevede altfel:

a.    dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către POPCAT , conform celor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate;

b.    dreptul de acces, care presupune dreptul de a solicita accesul la informațiile dvs. personale și de a solicita anumite informații în legătură cu prelucrarea lor;

Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. și de natura datei solicitate.

c.     dreptul de a solicita rectificarea, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către POPCAT  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.

Formularul de profil al Utilizatorului din contul de pe Website conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului, respectiv Utilizatorii pot contacta  POPCAT  pentru corectarea erorilor cu privire la date.

d.    dreptul de a solicita ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

- datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;

-în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

e.    dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în măsura în care:

-contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

-prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

-vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra drepturilor dvs. .

f.      dreptul la portabilitate, respectiv:

-dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și

g.    dreptul ca aceste date să fie transmise de către POPCAT către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Datele cu privire la care se aplică dreptul la portabilitate sunt fie cele obținute în temeiul consimțământului dvs., fie în temeiul unui contract încheiat cu POPCAT.

h.    dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazurilor în care noi putem demonstra că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

h.    dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-ați acordat inițial, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; odată ce v-ați retras consimțământul,  POPCAT va șterge datele voastre personale, cu excepția cazului în care acestea pot fi prelucrate în alt temei (spre exemplu, cerințe de stocare sau dacă este necesar pentru executarea contractului).

Cu toate acestea, rețineți că în situația în care sunteți client al nostru, putem trimite mesaje promoționale (marketing direct) cu privire la bunuri și servicii similare, fără a avea nevoie de consimțământ, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 506/20014, în anumite situații specifice reglementate legal.

Însă, în toate cazurile, vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage ,în orice moment, consimțământul, prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („un-subscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise, la adresa de e-mail: contact@pop-cat.ro  .

În măsura în care am obținut consimțământul dumneavoastră prealabil sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct și publicitate targhetată, utilizând informațiile colectate despre dumneavoastră cu privire la interese, preferințe, achiziții, vârstă, locație etc. De exemplu, am putea trimite e-mailuri, am putea afișa reclame în interiorul site-ului nostru sau pe social media sau am putea plasa reclame pe site-uri terțe, în aplicații sau pe alte dispozitive conectate la internet.

h.    dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal .  

Nume

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon:

+40.318.059.211 sau +40.318.059.212

E-mail

anspdcp@dataprotection.ro

h.    dreptul de a va adresa instanțelor judecătorești, în măsura în care considerați necesar.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu.

În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor.

Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea oricăror drepturi prevăzute mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei Politici de Confidențialitate, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@pop-cat.ro  și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

POPCAT utilizează mijloace de stocare și securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor voastre în siguranță, în formă electronică și fizică, pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizate și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

De reținut!

Perioada de timp: Vom încerca sa soluționăm cererea dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să îți acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă îți refuzăm solicitarea de acces, îți vom comunica motivul refuzului.
Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificăm datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiți.

În astfel de cazuri, dacă nu furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea ta, nu vom fi în măsură să dăm curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune.

Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.  

    

8.   ACTUALIZĂRI POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

      

S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L. revizuiește periodic Politica de Confidențialitate și datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor voastre legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către S.C.POPCAT- INSTAL S.R.L.

Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate de pe web-site pentru a vă informa cu privire la aspectele ținând de prelucrarea datelor voastre personale.

Este posibil să actualizăm ocazional această Politica de confidențialitate și vă vom notifica prin intermediul  www.pop-cat.ro sau pe e-mail despre cea mai recentă versiune, cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificarea să producă efecte.

Toate actualizările și modificările prezentei politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Vă încurajăm să accesați și să citiți periodic această Politica de confidențialitate, pentru a fi la curent cu ultimele versiuni.

    

9. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

    

POPCAT declară pe proprie răspundere că a luat toate măsurile pe care le-a considerat necesare cu scopul conformării cu instrucțiunile Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.

POPCAT certifică faptul că aderă la cerințele de notificare, opțiune, transfer, securitate și integritate a datelor, acces și punere în aplicare ale instrucțiunilor Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.

    

Actualizat la data de 13.10.2022